Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБ САЙТА Mandja.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяната от „В И П Комерс 2010“ ООД услуга посредством сайта: www.Mandja.bg и урежда отношенията между „В И П Комерс 2010“ ООД, със седалище: гр. София, ул. „Алабин” №8, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК201025033, тел. за контакт e-mail: emailus [ @ ] mandja.bg, за краткост МАНДЖА.бг и всеки един регистриран потребител на достъпната през сайта услуга, наричан за краткост Клиент.
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
- Партньор е всяко физическо или юридически лице, което е поместено в сайта Mandja.bg за доставка на своите продукти и услуги.
- Доставка означава предаването на поръчаните продукти (за краткост пратка) от Партньор на сайта Mandja.bg на клиент в деня, часа и на адреса за доставка.
- Адрес на доставка означава адрес, който е регистриран или избран за конкретната доставка от Клиента в системата на Mandja.bg (точен адрес).

Mandja.bg предлага интернет услуга, предлагаща посредничество при поръчка и доставката на продукти (храна и др.).

Приемането на поръчки за доставка се извършва само чрез сайта Mandja.bg

Поръчки се изпълняват само в границите на градовете, в които Mandja.bg има обслужване (видими в сайта).
Доставките се извършват от куриери на самите заведения или такива на Партньорска фирма, когато заведението не предлага доставка или тя е ограничена за даден район.
Доставката на поръчаните продукти се извърша до адреса на доставка, проверен чрез обаждане от страна на самия доставчик при направата на първата поръчка от клиента или промяна на адреса за доставка. Ако при подаване на адреса сте сгрешили квартала, доставчиците имат правото да направят корекция, като за целта се използват данни от bgmaps.com и съответно да коригират и цената за доставка.

Заплащането се извършва по избран и посочен oт сами[ Партньор начин за плащане.
Пратката (поръчаните от клиента продукти и др.) предмет на доставка, е в подходяща опаковка/и.
Съгласно разпоредбата на чл.50 от Закона за защита на потребителите, тъй като в случая е налице договор за продажба от разтояние на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на потребителя на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки, не се прилагат разпоредбите на чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон.

За да използвате услугите на Mandja.bg е необходимо да сте регистриран потребител.
При регистрацията сте длъжен да попълните точно и коректно Вашите имена и мобилен телефон.

Вашите лични данни НЯМА да бъдат предоставяни на трети лица ot Mandja.bg и ще бъдат използвани единствено за доставка на поръчаните от Вас продукти. Същите ще бъдат обработени, използвани и съхранени съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните.
Mandja.bg не носи отговорност за качеството и останалите характеристики на пратката. Цялата отговорност носи съответният Партньор – изпълнител на поръчката, като същият може да се узнае при запитване от страна на клиента на посочения телефон или по e-mail.
Mandja.bg не носи отговорност за качеството и точното изпълнение на доставката от куриера, в този случай отговорност носи доставчикът.
Mandja.bg не носи отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на поръчки за доставка, когато това се дължи на форсмажорни обстоятелства или когато това се дължи на действие или събитие, което е извън нейния контрол и което не е могъл да предвиди или предотврати.
Mandja.bg гарантира, че направената от вас поръчка е отправена към Партньора, от което сте направили съответния избор още същата минута, ако поръчката е пусната през сайта.

Рекламации, забележки и препоръки относно пратката предмет на доставка и/или доставката се приемат през формата за контакт със сайта.
Рекламациите, касаещи качеството на поръчаните артикули се адресират до сътветния партньор, заедно с описание на проблема, с цел предприемане на съответни мерки.

Оценка за Качеството, Услугата и Цената на пратката, както и вашите отзиви може да отразите в сайта, като те остават видими в страницата на заведението. Обиди и непристоен език могат и биват отстранявани от самите Партньори.

За да използвате предлаганите услуги от сайта, трябва да заявите, че сте съгласни, че сте пълнолетни и приемате настоящите Общи условия.

Със същите условия трябва да сте се запознали, преди да извършите своята регистрация.

Чрез регистрацията си, потвърждавате своето съгласиие с Общите условия на сайта.

Към момента 27.11.2015г. си запазваме правото да откажем да извършим доставки в следните квартали Връждебна, Горна Баня, Горубляне, Драгалевци, Дружба 2, Илиянци, Киноцентъра Бояна, Княжево, Левски, Левски В, Левски Г, Обеля 1, Обеля 2, Симеоново, Христо Ботев. Всяка поръчка за някой от горните квартали, ще бъде разгледана от наш оператор и по негова преценка ще бъде определена както цената на самата доставка, така и възможността поръчката да бъде изпълнена.